Inwestycje

2017 r.

Głównym kierunkiem prac w roku 2017 będzie przygotowanie logistyczne do wykonania prac modernizacyjnych źródła ciepła w zakresie układu kogeneracyjnego dla potrzeb dostawy ciepła w okresach letnich. Dlatego też prace inwestycje w 2017 roku będą głównie skupiały się głównie na:

 • modernizacji trzech węzłów cieplnych
 • przebudowie sieci ciepłowniczej węzła grupowego
 • wykonaniu przyłączy cieplnych dla nowych odbiorców
 • rozbudowie taboru i sprzętu transportowego

2016 r.

Wykonane inwestycje, modernizacje i remonty w 2016 roku skupiały się głównie na:

 • przebudowie kotła WR – 25 z ekranem szczelnym i z automatyką
 • rozbudowie systemu monitoringu zarządzania oraz wzorcowanie układu technologicznego ciepłowni
 • rozbudowie rozdzielczych i przyłączeniowych sieci cieplnych
 • modernizacji kilku węzłów cieplnych
 • zwiększeniu zakresu działań mających na celu zmniejszenie emisji pyłów
 • utrzymaniu wskaźnika zużycia ilości opału na jednostkę wyprodukowanej energii cieplnej.
 • realizacji inwestycji i modernizacji na kwotę 4 612 082 zł oraz remontach na kwotę 813 919 zł

Szczegółowe zadania inwestycyjne i remontowe zawierają opracowane dokumenty, które pozostają w Zarządzie Spółki.

2015 r.

Wykonane inwestycje, modernizacje i remonty w 2015 roku skupiały się głównie na:

 • dalszej automatyzacji procesu spalania i poprawie sprawności wydajności kotłów
 • budowie sieci rozdzielczej w ulicy Targowej
 • wykonaniu przyłączy cieplnych do nowych odbiorców w ul. Dębowej, Miłej, Okunin, Chemików a także modernizacji kilku węzłów cieplnych
 • realizacji inwestycji i modernizacji na kwotę 1 049 640 zł oraz remontach na kwotę 881 123 zł

Szczegółowe zadania inwestycyjne i remontowe zawierają opracowane dokumenty, które pozostają w Zarządzie Spółki.

2014 r.

Wykonane inwestycje, modernizacje i remonty w 2014 roku skupiały się głównie na:

 • modernizacji sieci cieplnej w ulicy Zakroczymskiej
 • wykonaniu przyłączy cieplnych do nowych odbiorców w ul. Dębowa, Sukienna, Targowa, Chemików oraz Zdobywców Kosmosu
 • modernizacji kilku węzłów cieplnych.
 • dalszej automatyzacji procesu spalania i poprawie sprawności wydajności kotłów (między innymi innowacyjna instalacja odsysania spalin kotła WR 25 nr 2 wraz z układem odpylania spalin).
 • realizacji inwestycji i modernizacji na kwotę 1 241 757 zł oraz remontach na kwotę 654 419 zł

Szczegółowe zadania inwestycyjne i remontowe zawierają opracowane dokumenty, które pozostają w Zarządzie Spółki.