Przedmiot działalności

ZEC Sp. z o.o. jest jednostką organizacyjną jednozakładową. W zakładzie wyodrębnione są piony:

1. produkcyjno-techniczny, w skład którego wchodzą:

ciepłownia – wytwarzanie ciepła
dział sieci i węzłów oraz brygada remontowa – przesył i dystrybucja ciepła

2. finansowy, sprzedaży i administracji