RADA NADZORCZA

Iwona Bocian-Zaciewska

Przewodnicząca Rady

Marek Papuga

Członek Rady

Monika Kaca-Lysik

Wiceprzewodnicząca Rady

Henryk Pierścieniak

Sekretarz Rady

Marek Buraczyński 

Członek Rady