Zakup wraz z dostawą materiałów preizolowanych na budowę sieci i przyłączy cieplnych dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

załącznik 1a

Załącznik 1b

załącznik 2

załącznik 3

Załącznik nr 1

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zapytanie ofertowe

2. Załączniki aktywne

Ogłoszenie o wyborze oferty