Zakup materiałów preizolowanych wraz z dostawą na remont sieci cieplnej i budowę przyłączy cieplnych dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckiem przy ulicy Przemysłowej 1.

ogłoszenie materiały preizolowane 2019

zaproszenia do złożenia ofert 2019

załączniki materiały preizolowane 2019

Załączniki aktywne – materiały preizolowane 2019

ogłoszenie o wynikach wyboru materiały preizolowane 2019