odpowiedzi z dnia 6 marca cz.2

odpowiedzi z dnia 6 marca

przedłużenie terminu składnia ofert do dnia 13 marca

wzór umowy z dnia 5 marca

odpowiedzi z 26 i 28 luty

przedłużenie terminu składania ofert

zapytanie ofertowe 18 luty

Formularz oferty załącznik nr 1 ZEC system

zał nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia ZEC system

Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3 ZEC system

Wzór umowy – załącznik nr 4 ZEC system

odpowiedzi do zapytania ofertowego