ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

ul. Przemysłowa 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. / fax. 22 775 37 56
info@zecndm.pl

IOD - BEATA DUCH KOSIOREK

NIP: 5310005023
REGON: 013304572
KRS: 0000178046

Beata Duch Kosiorek

Inspektor Danych Osobowych

kontakt:
iod@zecndm.pl