Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. pod koniec listopada 2017 roku złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych dla inwestycji „Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na „Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.6.1 „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”.

Kogeneracja jest to połączenie wytwarzania ciepła oraz energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym, dzięki czemu nie tylko wzrasta efektywność energetyczna, ale również zmniejsza się wydzielanie dwutlenku węgla i innych szkodliwych dla środowiska substancji. Skojarzone wytwarzanie energii pozwala maksymalnie wykorzystać wyprodukowane w ten sposób ciepło i prąd oraz znacznie zmniejszyć ilość paliwa niezbędnego do ich powstania.

W naszym zakładzie paliwem jest węgiel kamienny, co powoduje znaczną emisję pyłów, dwutlenku siarki, tlenku azotu oraz gazów cieplarnianych.

Dlatego też zaplanowaliśmy modernizację źródła wytwarzania ciepła dla potrzeb mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w oparciu o system kogeneracyjny na bazie gazu ziemnego.
Planowany system, składający się z dwóch jednostek kogeneracyjnych o łącznej mocy cieplnej na poziomie 4,3 MW, zasilanych gazem ziemnym GZ-50 będzie stanowić alternatywę dla niskowydajnych kotłów na miał, zwiększy moc cieplną całego zakładu do 65 MW oraz pozwoli produkować energię elektryczną o mocy 4 MW. Dzięki zmniejszeniu zużycia miału węglowego będzie to również przedsięwzięcie przyjazne środowisku. Całkowity koszt planowanej inwestycji to przeszło 17,5 mln złotych. Rozpoczęcie realizacji projektu (w zakresie dokumentacji przetargowej), zaplanowano na wiosnę 2018 r., po uzyskaniu pozytywnej decyzji Funduszu. Natomiast włączenie instalacji w miejski system ciepłowniczy Nowego Dworu Mazowieckiego przewidywany jest w czerwcu 2020 r.