Forma przedsiębiorstwa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim. Kapitał zakładowy – 11.080.000 zł. Wszystkie udziały w ilości 11.080 stanowią własność miasta Nowy Dwór Mazowiecki.