Komunikaty

Zaproszenie do złożenia ofert – Materiały preizolowane

Zakup wraz z dostawą materiałów preizolowanych na budowę sieci i przyłączy cieplnych dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym załącznik 1a Załącznik 1b załącznik 2 załącznik 3 Załącznik nr 1 Załącznik nr...

czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia ofert – Materiały preizolowane

Zakup materiałów preizolowanych wraz z dostawą na remont sieci cieplnej i budowę przyłączy cieplnych dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckiem przy ulicy Przemysłowej 1. ogłoszenie materiały preizolowane 2019 zaproszenia do złożenia ofert...

czytaj dalej

Unieważnienie przetargu

Zakład  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z zapisami pkt. XXIV, ust.1 SIWZ,  unieważnia postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z „Regulaminem wewnętrznym na udzielenie zamówień na dostawy,...

czytaj dalej

Awaria

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 8.01.2018r. w związku z awarią sieci cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim, w budynkach przy ul: -ul. Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ul. Leśną do ul. Berlinga)...

czytaj dalej

Chcemy być bardziej EKO

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. pod koniec listopada 2017 roku złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych dla inwestycji „Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Zakładu Energetyki...

czytaj dalej