Zaprojektowanie i budowa systemu kogeneracyjnego w ramach programu 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe w ramach projektu pn. „Budowa systemu kogeneracyjnego dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Ogłoszenie Kogeneracja

SIWZ KOGENERACJA

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Załącznik nr 6.1

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 10

Załączniki aktywne:

Zał. 1 do SIWZ – ost.Zał. 2 do SIWZ – ost.Zał. 3 do SIWZ – ost.Zał. 4 do SIWZ – ost.Zał. 9a do SIWZ – ost.Zał. 9b do SIWZ – ost.

protokół z otwarcia ofert