ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

ul. Przemysłowa 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. / fax. 22 775 37 56
info@zecndm.pl

NIP: 5310005023
REGON: 013304572
KRS: 0000178046