Unieważnienie przetargu

Zakład  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z zapisami pkt. XXIV, ust.1 SIWZ,  unieważnia postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z „Regulaminem wewnętrznym na udzielenie zamówień na dostawy,...

Awaria

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 8.01.2018r. w związku z awarią sieci cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim, w budynkach przy ul: -ul. Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ul. Leśną do ul. Berlinga)...